Lørdag d. 15. oktober 2022, kl. 14:00

”SOLEN ER RØD - OM GERTRUD RASK I GRØNLAND” 

Foredrag ved cand. Mag og fhv. gymnasielærer Margrethe Tjalve, Høve. 

Foredraget handler om Gertrud Rask fra årene 1721- 35 i Grønland, om en kvindes magt og afmagt i landet med den store kulde og med de mange smil, om kærlighed til et folk så vidt forskelligt fra det, hun voksede op med. ”Iseskrog” er betegnelsen på den skøre is, der brister, når man går på den, og der var meget tynd is for de nordmænd, der kom til Grønland. Missionen skulle betales af den handel, som skulle etableres, og den sammenblanding var ikke altid hensigtsmæssig. Man skulle først gøre ”de vilde” til mennesker, før de kunne blive kristne, mente Hans Egede, men Gertrud Rask var ikke altid enig. Bag alting lå en stadig diskussion om troen som læresætninger og tro som oplevet virkelighed. For hvad er tro, og hvad er det at være et menneske? Margrethe Tjalve blev pensioneret i 2015 og to år efter udkom hendes første roman “Iseskrog”. Bogen handler om Gertrud Rask, der var gift med Hans Egede, Grønlands første missionær. Forfatteren flyttede til Høve i 2021. 

Foredrag med Margrete Tjalve
Sted Asnæs Kirke