ASNÆS KIRKE - ISTANDSÆTTES I 2022
Kirken lukkes fra maj - december

 

 

Siden 2016 har der været projekteret en istandsættelsesplan for Asnæs kirke bl.a. med henblik på indvendig kalkning af kirken. Endvidere skal der installeres et nyt besparende varmeanlæg og derudover skal kirkens to altertavler, det unikke krucifiks på nordvæggen, samt indvielseskors og kalkmalerier restaureres. Endelig omfatter istandsættelsen også, at kirkens ligkapel inddrages i selve kirkerummet. Muren bag den gamle fløjaltertavle nedrives, og den nordvendte døråbning til kapellet tilmures, der etableres nyt gulv, hvorefter kirkens fløjaltertavle fra senmiddelalderen placeres på endevæggen på kapellets nordside.
Det tidligere kapel bliver herved en del af selve kirkerummet og får herved karakter af et særligt sidekapel, hvor den gamle smukke fløjaltertavle bliver rummets centrale inventar. Den gamle altertavle bærer stadig på rester af en bemaling og især kan man på flere figurer se en smuk forgyldning. Dette ønskes fremhævet, så Asnæs kirkes sidekapel fremover får karakter af ”Det gyldne kapel”. Dette vil blive understreget og fremhævet ved passende farvesætning og en tidssvarende belysning. Endvidere arbejdes der med planer om, at kapelrummets tre vinduer vil kunne bidrage med gyldne farver med indsættelse af glasmosaikker i gyldne farver. Menighedsrådet har kontakt til en anerkendt kirkekunstner, som arbejder på forslag til glasmosaikker i de tre vinduer.
Planen er, at det gamle fløjalter således blive belyst både med det gyldne lys fra glasmosaikkerne, og med passende lys fra amatuer. ”Det gyldne kapel” vil således være den første oplevelse man får, når man fra våbenhuset træder ind i kirken.
”Det Gyldne Kapel” vil blive udstyret med løse kirkestole således, at det også kan anvendes til kirkelige handlinger, herunder undervisning af konfirmander m.v. Istandsættelsesprojektet påbegyndes den 16. maj og strækker sig helt frem til december.
Ole Svendsen - Formand for Kirke og Kirkegårdsudvalget

 

SE BILLEDER FRA PROJEKTET!

 

***************************

 

GUDSTJENESTER I SOGNEGÅRDEN
FRA MAJ TIL DECEMBER

 

 

Under kirkens istandsættelse fejrer vi gudstjenesterne i sognegården. Vi har i forvejen en smuk sal at samles i med en markant udsmykning af Birgit Krogh, der i keramik viser den bibelske fortælling med livstræet som centrum.
Dette billede vil nu danne bagvæg og udsmykning for alteret. Orgelets musik bliver erstattet af klaveret og kirkebænkene med stole. Her vil menigheden samles til gudstjeneste hver eneste søndag. Der vil blive mulighed for at holde barnedåb og blive viet i sognegårdens kirkerum. Det er dog også muligt at blive døbt og viet i nabokirkerne, Grevinge og Fårevejle. Det aftales med præsterne ved Asnæs Kirke, som følger med. Med hensyn til bisættelser vil de finde sted i nabokirkerne eller evt. i en anden kirke man har tilknytning til. Det aftales med de pårørende.
Sognepræsterne

 

 


 

Tirsdage kl. 19.00 - 21.00 

Velkommen til hyggeligt samvær med strikketøj, andet håndarbejde eller blot for det gode selskabs skyld. Undervejs synges et par sange og der oplæses fortællinger, eventyr og lign. 

I det nye år begynder vi igen tirsdag den 1. februar, hvis Corona-restriktionerne tillader det. Derefter alle tirsdage (dog ikke når der er Menighedsrådsmøder).

---------------

TORSDAGSSANG I ASNÆS

Torsdag kl. 16.00 – 17.00 

 I 2022, begynder regelmæssig torsdagssang igen når Corona-restriktionerne tillader det. Planen er torsdag den 3. marts! Lars  Andersen giver sangene et ord med på vejen, mens Arild Bjørns akkompagnement og rytmer bærer fællessangen til fælles glæde. Vi synger efter Højskolesangbogen.

---------------