Høstmarkeds-andagt med Fritidsborger

Den annoncerede andagt ved Høstmarkedet er desværre blevet aflyst, idet Fritidsborger har ønsket at begrænse  markedet efter et "forsigtigshedprincip", hvor der undgåes større samlinger i løbet af dagen.
Til trods for, at alle restriktioner nu er ophævet, ønsker man dog stadig at gennemføre høstmarkedet, men altså efter et "forsigtigshedprincip", som bl.a. betyder, at høstandagten udgår!


 

 

 

Høstgudstjeneste i Asnæs Kirke
med efterfølgende frokost i sognegården

Søndag den 26. september kl. 10.30
Traditionen tro samles vi til gudstjeneste i en høstpyntet kirke for at synge de kendte høstsalmer og for at sige Gud tak både for ”høsten her og høsten hist” - både for livets rigdom og for evighedshåbet. Prædikant er sognepræst Leif Ruhlmann Evald. Efter høstgudstjenesten serverer Bettina frokost i sognegården.
Den koster 75 kr, og tilmeldingen sker til Bettina på telefon: 29 44 58 93/ bettina.henriksen@live.dk senest fredag den 17. september.

 

 

STRIK - SYNG - SNAK
Strikke-cafe i Asnæs Sognegård
Tirsdage kl. 19.00 - 21.00


 

Både deltagere og garn er i gode hænder, da Tove Henriksen, kendt fra Garnbixen i Holbæk, står som værtinde sammen med sognepræsten Karen Margrete Evald. Undervejs vil vi synge et par sange og lytte til oplæsning af forskellig art.

Hvornår: Hver tirsdag kl. 19-00 – 21.00.  (dog ikke når der er Menighedsrådsmøder). 
Vi retter os ind under de gældende corona-forholdsregler.

 

---------------
 

TORSDAGSSANG I ASNÆS
"Vi fortsætter hvor vi slap!

TORSDAGSSANG BEGYNDER IGEN DEN 30. SEPTEMBER KL. 16.00 OG FORTSÆTTER FREMOVER HVER TORSDAG. DOG IKKE TORSDAG DEN 25. NOVEMBER, DA DER SKAL AFHOLDE FAMILIEGUDSTJENESTE. VI SYNGER EFTER HØJSKOLESANGBOGEN!  

ALLE ER VELKOMNE!