STRIK - SYNG - SNAK
Strikke-cafe i Asnæs Sognegård
Tirsdage kl. 19.00 - 21.00


 

Tirsdage kl. 19.00 - 21.00 

Velkommen til hyggeligt samvær med strikketøj, andet håndarbejde eller blot for det gode selskabs skyld. Undervejs synges et par sange og der oplæses fortællinger, eventyr og lign. 

I det nye år begynder vi igen tirsdag den 1. februar, hvis Corona-restriktionerne tillader det. Derefter alle tirsdage (dog ikke når der er Menighedsrådsmøder).

---------------

TORSDAGSSANG I ASNÆS

Torsdag kl. 16.00 – 17.00 

 I 2022, begynder regelmæssig torsdagssang igen når Corona-restriktionerne tillader det. Planen er torsdag den 3. marts! Lars  Andersen giver sangene et ord med på vejen, mens Arild Bjørns akkompagnement og rytmer bærer fællessangen til fælles glæde. Vi synger efter Højskolesangbogen.

---------------

MAL DIN EGEN IKON! 

Mandag den 24. januar kl. 18 - 21.30 i Sognegården 

 

 

Vi får igen besøg af billedkunstner Helle Noer, som vil introducere metoder, materialer og figurer, og som vil hjælpe os med at fremstille vore helt egne ikoner. Tidligere har også konfirmanderne fremstillet ikoner og efterfølgende udstillet dem i kirken, og dette års konfirmander vil gøre det samme. 

Denne mandag aften er imidlertid for voksne. Ikoner er et gammelt håndværk, som vi her møder i en ny fortolkning. Symboler og farver er vigtige, og fantasien har mange udtryksformer. 

Skab din egen ikon og hæng den op derhjemme på væggen, til at minde dig om det, du gerne vil huske - måske troen, håbet eller kærligheden? 

Under introduktionen spiser vi et let aftenmåltid sammen, og undervejs drikker vi en kop kaffe. Det koster 60,- kr at deltage. Tilmelding til Karen Margrete Evald på kme@km.dk eller 91171864.

 

---------------

Kyndelmisse - aftengudstjeneste 

Asnæs Kirke søndag den 6. februar kl. 19.00

 

 

”Kyndelmisse slår sin knude” synger vi i sangen ”Det er hvidt herude”. Der synges om vinterens strenghed og kulde, og, at der er sne overalt. Mon der kommer sne til vinter? Det vides i skrivende stund ikke, men dagslysets varighed kender vi. Det er mørkt i begyndelsen af februar, men lyset tiltager dog i tid. I kirken vil vi tænde lys i ord og toner, men vi vil også tænde levende lys, som skal minde os om at vi er lys for hinanden, og at vi i vor  Herre Jesus Kristus er skænket livets lys, som aldrig slukkes. Efter gudstjenesten varmer vi os i sognegården med kaffe og pandekager.