"DE NI LÆSNINGER"
LITURGISK JULEGUDSTJENESTE
SØNDAG DEN 18. DECEMBER KL. 19.00

”De 9 Læsninger” er en engelsk juletradition fra 1918, hvor fællessalmer,
korsange og bibellæsninger veksler med hinanden. Gennem læsninger og salmer fortælles historien om Jesu fødsel, profetierne, de vise mænd fra Østerland og hyrderne på marken.
Læsningerne varetages af sognepræst Thea Bjerreskov Farup samt medlemmer af menigheden.
I år er det lokale musikere fra bl.a. Tuse Næs, Grevinge, Butterup-Tuse og Holbæk, som står for gudstjenestens musikalske indslag.
Efter gudstjenesten i kirken er alle velkomne til et glas gløgg og et stykke julekage i sognegården.

------------------------------

Syng-sammen koncert i Asnæs Kirke
Søndag den 22. januar kl. 14.00 - Odsherred Lungekor

Mange i Asnæs holder af at synge sammen, både i kor, ved torsdagssang i sognegård og
i kirken om søndagen. Vi får det alle godt af at synge, især når vi synger sammen. Sangtræning
er også god gymnastik for lungerne.
Derfor har Odsherred Kommune i samarbejde med Musikskolen og Lungeforeningen oprettet et kor for mennesker med lungesygdomme. Det lyder hæsblæsende på den tunge måde, men der er fut i fejemøget og stemningsfulde toner, når koret synger under ledelse af Ulla Hempel. Vi andre er også inviteret med til at synge, idet en del af koncerten vil bestå af fællessange under
ledelse af korets organist.

--------------

Mal din egen ikon
Mandag den 23. januar kl. 18.00 – 21.30

Kan du ikke male? Er du slet ikke kreativ? Så er moderne ikoner lige noget for dig! En ikon er nærmere en collage end et maleri, og alle uden undtagelse vil kunne lave fine kunstværker. Billedkunstner Helle Noer introducerer metoder, materiale og hjælper os på vej. Konfirmanderne har i flere år lavet ikoner og udstillet dem i kirken, og dette års konfirmander vil gøre det igen. Denne mandag aften er imidlertid for voksne. Ikoner er et gammelt håndværk, som vi her møder i ny fortolkning. Symboler og farver er vigtige, og der er over ikonerne en egen ro og fordybelse, som vi nok kan have brug for. Få din egen ikon på væggen til at minde dig om det, du gerne vil huske - måske troen, håbet eller kærligheden? 
Undervejs får vi kaffe og kage. Det koster 60 kr. at deltage. Tilmelding til Karen Margrete Evald på kme@km.dk eller tlf. 91171864, senest 18. januar.

-------------

Kyndelmisse - aftengudstjeneste
Søndag den 5. februar kl. 19.00 ved sognepræst Karen Margrete Evald


 

”Kyndelmisse slår sin knude” synger vi i sangen ”Det er hvidt herude”. Der synges om vinterens strenghed og kulde, og, at der er sne overalt. Mon der kommer sne til vinter? Det vides i skrivende stund ikke, men dagslysets varighed kender vi. Det er mørkt i begyndelsen af februar, men lyset tiltager dog i tid. I kirken vil vi tænde lys i ord og toner, og naturligvis vi vil også tænde stearinlysene på alteret, og hvor der er mulighed for det efter kirkens restaurering. Fra kirken kan vi bære lys ud og videre til hinanden. Der bliver mulighed for at få et lys med fra kirken, men det vigtigste er, at vi er lys for hinanden, og at vi i vor Herre Jesus Kristus er skænket livets lys, som aldrig slukkes.
Efter gudstjenesten varmer vi os i sognegården med kaffe og pandekager.

---------------

Festgudstjeneste med gæsteprædikant
Søndag den 26. februar kl. 10.00
 

 


Vor nye biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, kommer til Asnæs for at fejre gudstjeneste i vor festpyntede kirke og vil efterfølgende samles med os i sognegården til kaffe, boller og kage. Her vil hun fortælle om sit virke som biskop og visionerne for vores fælles fremtid i Folkekirken.
Vi håber at dette prominente besøg vil indlede en tradition, hvor vi den sidste søndag i februar fremover vil invitere en gæst, der både vil prædike og ved kaffen i sognegården fortælle om sit virke eller særlige ærinde. Fotoet af biskoppen er taget ved bispeindsættelsen den 4. september, hvor hun ved kongeporten takker og tager afsked med de næsten 1500 deltagende. Arrangementet i sognegården er gratis. Bemærk højmessen er allerede kl. 10.00.

-------------
 

 

Strikke-cafe i Asnæs Sognegård
TIRSDAGE KL. 19.00 - 21.00 - fra den 20. september.
Velkommen til hyggeligt samvær med strikketøj, andet håndarbejde eller blot for det gode selskabs skyld. Vi arbejder på vores private strikketøj, broderier eller knipleværk, men strikker også dåbsservietter til de børn der bliver døbt i Asnæs Kirke. Der er hjælp at hente fra Tove Henriksen, der bl. a. er kendt fra den garnforretning i Holbæk, hun har drevet i mange år. Undervejs synges et par sange, og der oplæses fortællinger, eventyr og lign. Der holdes strikke-cafe alle tirsdage, dog undtagen den 11. okt. og den 8. nov. på grund af menighedsrådsmøder.

 

Torsdagssang 

”Sangen har lysning - Sangen forener!” Sådan siger digteren Bjørnstjerne Bjørnson i Højskolesangbogens nr 176: ”Sangen forener, idet den fortoner mislyd og tvivl” og ”Sangen har varme, og derfor den bryder stivhed og frost..”
Dette kan man selv komme og erfare, når kirkens ”Torsdagssang” begynder igen: torsdag den 22. september kl 16.00 - 17.00. Lars Andersen vil igen lede os gennem Højskolesangbogens poetiske verden. Sangene akkompagneres af Arild Bjørn.