KONFIRMANDER 2020
Lørdag den 22. august


Søndag den 23. august

Lørdag den 29. august
 

VELKOMMEN TIL KONFIRMANDERNE 
SKOLEÅRET 2020 - 2021!

 


Vi glæder os til at kirken og sognegården igen bliver fuld af håbefulde unge mennesker, og at I kommer til at sætte præg på gudstjenesterne.

Den største dag bliver naturligvis konfirmationen, hvor der flages i hele byen. Indtil den dag skal vi forberede os. Konfirmationsforberedelsen - ”det at gå til præst” - begynder tirsdag den 15. september kl. 14.15 - 15.45 i sognegården.

Herefter mødes vi hver tirsdag indtil 8. december (dog ikke i uge 42). I foråret er programmet mere varieret. Forberedelsen er obligatorisk og som konfirmand skal man deltage i mindst 10 gudstjenester. Der bliver indkaldt til forældremøde efterår og forår. I vil hver gang møde præsterne og ind imellem organist Bjørn Monberg og andre kreative mennesker, og naturligvis kirkens medarbejdere og medlemmer af menighedsrådet.

Er der spørgsmål til os præster, eller er der vigtige ting, vi bør vide, for at den enkelte konfirmand, får det bedste forløb, så kontakt endelig os præster. Vi glæder os til at se Jer!

............................................................................................................................................................................
 

ONLINE KONFIRMANDTILMELDING FOR
SKOLEÅRET 2020 - 2021 - KLIK HER!

 

-------------------------------------------------------------

 

KONFIRMATIONSDATOER I 2021 OG 2022

Konfirmationsdatoerne falder traditionelt efter følgende system, der strækker sig over to på hinanden følgende weekender: søndag før Bededag, Bededag (fredag) og lørdag efter Bededag.
Der er frit valg i forhold til de angivne konfirmationsdatoer!.
I 2021 er der konfirmation på disse datoer:
Søndag den 25. april 2021
Fredag den 30. april 2021 (Bededag)
                           
Lørdag den 1. maj 2021

I 2022 sker det på følgende dage:
Søndag den 8. maj
Fredag den 13. maj (Bededag)
Lørdag den 14. maj

Klokkeslæt er normalt formiddag kl. 10 , 11, og/eller kl. 12.00. Det kommer an på antallet af hold.
 

 

     
 

Hvem kan blive konfirmeret i Asnæs Kirke?

Det kan de unge, der har bopæl i Asnæs Sogn. Man følger konfirmandundervisningen og bliver siden konfirmeret i sit bopælssogn / i sin sognekirke. Det vil sige: går man på skolen i Asnæs, men bor i Grevinge, så skal man gå til konfirmandundervisning og siden konfirmeres i Grevinge Kirke. Der kan evt. være individuelle forhold, der kræver andre løsninger, som du aftaler med præsten. Er du i tvivl om bopælssognet, så find ud af det ved at trykke her!

Konfirmandundervisningen

Konfirmandundervisningen finder sted i perioden september – april/maj i det 7. skoleår. Undervisningen foretages af sognepræst Karen Margrete Evald og sognepræst Thea Bjerreskov Farup. 

Det er aftalt med skolerne i Odsherred Kommune, at konfirmandundervisningen falder hver tirsdag kl. 14.15 – 15.45 fra september til jul. Fra nytår og månederne frem til konfirmationen, bliver der i stedet for den ugentlige undervisning fastsat nogle hele månedlige mødedage (endnu ikke fastlagt).  

Selve konfirmandundervisningen vil foregå i Asnæs kirke og sognegård, Asnæs Kirkevej 10. Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan. Der er mødepligt til alle undervisningsgange. 

Første undervisningsdag:
Tirsdag d. 15. september kl. 14.15.

Konfirmandindskrivning for 2020 - 2021 
Indskrivningen kan ske online ved at udfylde tilmeldingsformularen hér! 
Tilmelding skal ske senest uge 26 (lige inden skolernes sommerferie). Konfirmanderne vil i undervisningen møde begge præster. Der bliver lavet to undervisningshold ud fra de dage, man skal konfirmeres, og som ledes af den præst der står for konfirmationen. 

Læs mere information om konfirmandundervisningen her!

Karen Margrete Evald og Thea Bjerreskov Farup – Asnæs Kirke