Konfirmationsforberedelse
og konfirmation 2019 - 2020

 

Konfirmanderne vil i undervisningen møde begge præster. Der bliver lavet to undervisningshold ud fra de dage, man skal konfirmeres, og som ledes af den præst der står for konfirmationen. 

Læs mere information om konfirmandundervisningen her!

Konfirmationsdatoerne falder efter følgende system, der strækker sig over to på hinanden følgende weekender: søndag før Bededag, Bededag (fredag) og lørdag efter Bededag.
Der er frit valg i forhold til de angivne konfirmationsdatoer!.

 

Konfirmationsdatoer i 2020

Der er tre datoer for konfirmation i 2020:
Søndag d. 3. maj 2020
Fredag d. 8. maj 2020 (Bededag)
Lørdag d. 9. maj 2020

Alle konfirmationer i maj 2020 er aflyst.

Her læser du de nye tidspunkter for konfirmationer:

Lørdag den 22. august kl. 10.00 for Karen Margretes hold, der oprindelig skulle konfirmeres lørdag den 9. maj kl. 10.00 og 12.00. (Der tilbydes nu kun et klokkeslet, da kirken er optaget senere på dagen).

Lørdag den 29. august kl. 10 og kl. 12. for Theas hold, således at det hold, der oprindelig skulle konfirmeres den 3. maj kl. 11, nu konfirmeres 29. august kl. 10.00. Det hold, der oprindelig skulle konfirmeres Bededag, fredag den 8. maj kl. 12, nu konfirmeres lørdag den 29. august kl. 12.00.

En ekstra mulighed, som op til 12 konfirmander kan benytte sig af, hvis man ikke kan de ovennævnte dage er: Søndag den 23. august kl. 11.00.

............................................................................................................................................................................

 

Konfirmationsdatoer i 2021

I 2021 er der konfirmation på disse datoer:
Søndag d. 25. april 2021
Fredag d. 30. april 2021 (Bededag)
Lørdag d. 1. maj 2021

 

Hvem kan blive konfirmeret i Asnæs Kirke?

Det kan de unge, der har bopæl i Asnæs Sogn. Man følger konfirmandundervisningen og bliver siden konfirmeret i sit bopælssogn / i sin sognekirke. Det vil sige: går man på skolen i Asnæs, men bor i Grevinge, så skal man gå til konfirmandundervisning og siden konfirmeres i Grevinge Kirke. Der kan evt. være individuelle forhold, der kræver andre løsninger. Er du i tvivl om bopælssognet, så find ud af det ved at trykke her!

 

Konfirmandindskrivning for skoleåret 2019 - 2020

Der holdes konfirmandindskrivning torsdag den 6. juni 2019 mellem kl. 19 og 20i Asnæs sognegård for næste års konfirmander med bopæl i Asnæs sogn. 
Indmeldingsblanket kan I finde her! Husk at medbringe kopi af den kommende konfirmands dåbs- eller navneattest!  Indskrivningen kan også ske online ved at udfylde tilmeldingsformularen hér! 
Tilmelding skal ske senest uge 26 (lige inden skolernes sommerferie).


Konfirmandundervisningen

Konfirmandundervisningen finder sted i perioden september – april/maj i det 7. skoleår. Undervisningen foretages af sognepræst Karen Margrete Evald og sognepræst Thea Bjerreskov Farup. 
Det er aftalt med skolerne i Odsherred Kommune, at konfirmandundervisningen falder hver tirsdag kl. 14.15 – 15.45 fra september til jul. Fra nytår og månederne frem til konfirmationen, bliver der i stedet for den ugentlige undervisning fastsat nogle hele månedlige mødedage (endnu ikke fastlagt).  
Selve konfirmandundervisningen vil foregå i Asnæs kirke og sognegård, Asnæs Kirkevej 10. Undervisningen følger i øvrigt skoleårets ferieplan. Der er mødepligt til alle undervisningsgange. 

 

Første undervisningsdag

Tirsdag d. 3. september kl. 14.15.

 

Karen Margrete Evald og Thea Bjerreskov Farup – Asnæs Kirke