Konfirmationsforberedelsen

Konfirmanderne undervises af den ene af sognets to præster. Den præst, der har undervist det enkelte konfirmandhold, vil som udgangspunkt være den præst, der står for konfirmationen, idet holdene inddeles efter konfirmantionsdatoer. Der er frit valg i forhold til konfirmationsdatoer. Hvis I vil læse mere om retningslinjerne for konfirmationsforberedelsen, så klik her (åbner worddokument).

Konfirmationsdatoer

Der er tre datoer for konfirmation i 2019:

Søndag d. 12. maj 2019
Fredag d. 17. maj 2019 (St. Bededag)
Lørdag d. 18. maj 2019

Det forventes at konfirmationerne fremover falder efter følgende system, der strækker sig over to på hinanden følgende weekender: Søndag før Storebededag, Storebededag (fredag) og lørdag efter Storebededag.

I 2020 betyder det, at de tre datoer for konfirmationerne bliver:

Søndag d. 3. maj 2020
Fredag d. 8. maj 2020 (St. Bededag)
Lørdag d. 9. maj 2020

BEMÆRK: Elever, der har gået på skoler udenfor Asnæs sogn og hører til dette sogn, skal følge undervisningen i sognet og konfirmeres ligeledes i pågældende kirke.

Elever, der går i skole i Asnæs men som har bopæl i et andet sogn, skal som udgangspunkt følge undervisningen i bopælssognet.

Konfirmanden kan ved indskrivningen anføre hvilket klokkeslæt, der ønskes for konfirmationen - kl. 10.00 eller 12.00. Dette er dog blot et ønske, som vi forsøger at imødekomme.

Konfirmandindskrivning

Tirsdag den 19. juni 2018 mellem kl. 17 og 18 i Asnæs sognegård for næste års konfirmander med bopæl i Asnæs sogn. Indmeldingsblanket kan I finde her (åbner word-fil). Husk at medbringe kopi af jeres barns dåbs- eller navneattest, og overvej hvilken dato I ønsker konfirmation: 12. maj, 17. april eller 18. april 2019 samt ønske til tidspunkt.
Den nye skolereform har fået indflydelse på konfirmandundervisningsformen. I skrivende stund er det endnu ikke afklaret, hvordan forløbet afstemmes i forhold til skoleskemaet. Men sikkert er det, at vi, ud over de ugentlige timer også vil få nogle heldagsundervisningsgange. Der er mødepligt til alle undervisningsgange og til konfirmandlejren! Konfirmanderne får en udførlig oversigt med hjem den første undervisningsdag, som i år falder tirsdag d. 4. september kl. 14.15.