NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

 

I foråret 2021 udtrådte Jørn Højgaard af menighedsrådet på grund af sygdom. Niels Jacobsen indtrådte derfor i menighedsrådet den 1. april, og han bydes hjerteligt velkommen!
Desværre var Jørn Højgaards sygdom af en sådan karakter, at han afgik ved døden den 3. maj. I de godt 8 år han har været medlem af menighedsrådet, har han bestridt betroede opgaver med vanlig omhu og dygtighed. Ære være hans minde!

 

-----------------------

 

MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
RESULTATET AF VALGFORSAMLINGERNE
 

Da der ved den ordinære valgforsamling tirsdag den 15. september ikke lykkedes at opstille og vælge en fuldtallig kandidatliste til menighedsrådet, blev der afholdt et ekstraordinær valgforsamlingsmøde tirsdag den 6. oktober. Resultatet heraf blev valg af en fuldtallig kandidatliste på 8 medlemmer, samt en stedfortrædeliste på 3 medlemmer.

Følgende blev valgt (i prioriteret rækkefølge):
Jørn Højgaard
Inger Frimann Sørensen
Jesper Fredslund Davidsen
Kirsten Arndahl Jensen

Tove Solveig Henriksen
Mogens Flemming Nielsen
Linda Sehested
Ole Svendsen


Stedfortrædere:
Niels Jacobsen
Kirsten Hald
Birte Hansen

 

Det nye menighedsråds fuktionsperiode begynder 1. søndag i advent - søndag den 29. november 2020 - når det nye kirkeår indledes.   Valgudvalget - Asnæs Kirkes Menighedsråd

------------------------------

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder som udgangspunkt de ordinære møder den 2. tirsdag i hver måned kl 18:00 bortset fra juli og december måned.

Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden. 


Dagsorden og referater

 

Klik på nedenstående link for at åbne referaterne (åbner Worddokument eller en PDF-fil).

Vedtægter for sognegården

Her kan du læse relamentet for brugen af sognegården (åbner PDF).