Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsmøder og udvalg

 

MENIGHEDSRÅDETS
KONSTITUERING FOR
KIRKEÅRET 2023

 

Ved det konstituerende menighedrådsmøde pr 8/11 2022 blev MR for næste kirkeår - 2023 - konstitueret med følgende resutat.

Formand: Inger Frimann Sørensen
Næstformand: Ole Svendsen
Kirkeværge: Kirsten Hald

Kasserer: Mogens Flemming Nielsen
Kontaktperson: Kirsten Ardahl Jensen
Sekretær: Thea Bjerreskov Farup

Menigt medlem: Tove Solveig Henriksen
Menigt medlem Linda Sehested

Menigt medlem: Niels Jacobsen


 

Menighedsrådets fuktionsperiode begynder 1. søndag i advent - når det nye kirkeår indledes.   

------------------------------

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder som udgangspunkt de ordinære møder den 2. tirsdag i hver måned kl 18:00 bortset fra juli og december måned.

Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden. 


Dagsorden og referater

 

Klik på nedenstående link for at åbne referaterne (åbner Worddokument eller en PDF-fil).

Vedtægter for sognegården

Her kan du læse reglementet for brugen af sognegården (åbner PDF).

 

 

Udvalg under menighedsrådet

Ane og Chr. Larsens Legat
Formand: Karen Margrete Evald
Øvrige medlemmer: Ole Svendsen
Kasserer: Inger Frimann
 
Bestyrelsen for Henriette Hansens fond
Bestyrer: Inger Frimann
Kasserer: Ole Svendsen
Sekretær: Karen Margrete Evald

Bygningssagkyndig
Lars Friis Jensen

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Linda Sehested, Kirsten Arndahl og Ole Svendsen

Kirkeværge
Kirsten Hald

Kontaktperson for personalet
Kirsten Arndahl

Laurits Larsens legat
Bestyrer: Ole Svendsen

Person valgt i. henh. til lov om menighedsråd §10 stk. 9

Medieudvalget
Mogens F. Nielsen + webmaster (Leif R. Evald)

Medarbejderrepræsentant
Michael Andersen 

Menighedsplejen
Linda Sehested, Kirsten Arndahl, Tove Henriksen, Karen Margrete Evald og Thea Bjerreskov Farup

Præstegårdsudvalget 
Linda Sehested, Kirsten Arndahl og Ole Svendsen

Sekretær for menighedsrådet
Thea Bjerreskov Farup

Sognegårdsudvalget
Mogens F. Nielsen, Tove Henriksen, Linda Sehested, Karen Margrete Evald og Thea Bjerreskov Farup

Svend Petersens legat
Bestyrer: Ole Svendsen

Valgbestyrelsen
Inger Frimann, Jesper Davidsen og Tove Henriksen

Menighedsrådets valgte medlemmer

 

MENIGHEDSRÅDET
VED ASNÆS KIRKE ER
KONSTITUERET D. 8/11 2022.
Pr. 27. november 2022 er rådets
funktioner fordelt som anført:  

FORMAND
Inger Frimann

Bygvænget 9
4550 Asnæs
Telf.: 59650496
Email:
ifs@frimann.de

NÆSTFORMAND
Ole Svendsen

Vestervangsparken9
4550 Asnæs
Telf.: 20889037
Email:
hos@dadlnet.dk

KIRKEVÆRGE
Kirsten Hald

Veddingevej 11,
Høve, 4550 Asnæs
Telf.: 24220339
Email:
Esterhus@post.tele.dk

KASSERER
Mogens F. Nielsen

Garboparken 60
4550.Asnæs
Telf.: 23700907
Email:
mfn.odsherred@
mail.dk

MENIGT MEDLEM
Niels Jacobsen
Vej 15, 5
4560 Vig
nicri1322@gmail.com

KONTAKTPERSON
Kirsten Ardahl Jensen

Elmebakken 35
4550 Asnæs
Telf.: 29266017
Email:
kirsten.ardahl@
gmail.com

MENIGT MEDLEM
Tove Solveig Henriksen

Rugvænget 2
4550 Asnæs
Telf.: 59184880
Email:
garnbixen@
tdcadsl.dk

MENIGT MEDLEM
Linda Sehested

Liljevænget 17
4550 Asnæs
Telf.: 61130204
Email:
lgsehested@
gmail.com