Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder som udgangspunkt de ordinære møder den 2. tirsdag i hver måned kl 18:00 bortset fra juli og december måned.

Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden. 


Dagsorden og referater

 

Klik på nedenstående link for at åbne referaterne (åbner Worddokument eller en PDF-fil).


Vedtægter for sognegården

Her kan du læse relamentet for brugen af sognegården (åbner PDF).