MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
NY VALGFORSAMLING SKAL AFHOLDES!

 

 

Tirsdag den 6. oktober foregår 2. del af Valgforsamlingen i Asnæs sogn i forbindelse med Menighedrådsvalget 2020. Sted: kirkens Sognegård kl. 19.00.

Da der ved valgforsamlingen tirsdag den 15. septemeber ikke lykkedes at opstille og vælge en fuldtallig kandidatliste til menighedsrådet, indkaldes til et nyt valgforsamlingsmøde. Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. For at stille op til menighedsrådet skal du være medlem af folkekirken, have bopæl i sognet, eller have løst sognebånd til en af sognets præster, være fyldt 18 år og have dansk indfødsret eller haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen. Det er kun medlemmer af folkekirken der har tale og stemmeret. Der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Valgforsamlingen er offentlig og alle er velkomne!

Valgudvalget - Asnæs Kirkes Menighedsråd

------------------------------

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder som udgangspunkt de ordinære møder den 2. tirsdag i hver måned kl 18:00 bortset fra juli og december måned.

Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden. 


Dagsorden og referater

 

Klik på nedenstående link for at åbne referaterne (åbner Worddokument eller en PDF-fil).


Vedtægter for sognegården

Her kan du læse relamentet for brugen af sognegården (åbner PDF).