MENIGHEDSRÅDETS
KONSTIRUERING FOR
KIRKEÅRET 2023

 

Ved det konstituerende menighedrådsmøde pr 8/11 2022 blev MR for næste kirkeår - 2023 - konstitueret med følgende resutat.

Formand: Inger Frimann Sørensen
Næstformand: Ole Svendsen
Kirkeværge: Kirsten Hald

Kasserer: Mogens Flemming Nielsen
Kontaktperson: Kirsten Arndahl Jensen
Sekretær: Thea Bjerreskov Farup

Menigt medlem: Tove Solveig Henriksen
Menigt medlem Linda Sehested

Menigt medlem: Niels Jacobsen


 

Menighedsrådets fuktionsperiode begynder 1. søndag i advent - når det nye kirkeår indledes.   

------------------------------

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet afholder som udgangspunkt de ordinære møder den 2. tirsdag i hver måned kl 18:00 bortset fra juli og december måned.

Møderne afholdes i sognegården og er åbne for offentligheden. 


Dagsorden og referater

 

Klik på nedenstående link for at åbne referaterne (åbner Worddokument eller en PDF-fil).

Vedtægter for sognegården

Her kan du læse relamentet for brugen af sognegården (åbner PDF).