Personlig samtale

Livet gør til tider ondt, sorg og ensomhed kan blive hverdag. Derfor tilbyder præsterne ved Asnæs Kirke personlige samtaler. Traditionelt kaldes denne type samtale for sjælesorgssamtale. Det gør den for at markere, at der er en væsenforskel i forhold til at gå i terapi eller til psykolog. Det er ikke et behandlingstilbud, men en mulighed for at få lettet sit hjerte, stille spørgsmål om troen og livet, sorg og ensomhed eller få konkret vejledning i kristen praksis. Præsten er underlagt tavshedspligt og alt kan bringes op.

Kontakt præsten, så I kan aftale en tid, og hvor I kan mødes.
 


Sorggruppe

 

Døden er ikke et problem, der kan løses, men en byrde, der kan være tung at bære. For nogen er den så tung og ubærlig, at det kan være godt at dele den med andre. Er du voksen, og har du mistet en af dine nærmeste, kan det være godt og livgivende at tale om din sorg og det, der tynger. Du har mulighed for deltage i vores sorggruppe og måske her igennem finde støtte til at komme videre med dit liv.

Der er to ledere af sorggruppen: Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen og Sognepræst Michael Nissen. Du kan kontakte Elsebeth Cornét Sørensen for en forsamtale på tlf. 21 64 24 57.

Møderne foregår i Konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke (Ved Kirken 6, 4500 Nykøbing Sjælland).

 

Øvrige tilbud om samtale

Folkekirken har også en række andre tilbud om samtale for børn, unge og voksne. Nogle af tilbudene er lokale, andre regionale og andre igen over Internettet. Du kan læse mere om folkekirkens tilbud her.

Andre sociale arrangementer i Asnæs Kirke

Endelig har Asnæs kirke også flere tiltag, hvor fællesskabet er i centrum:

  • Året igennem afholdes gudstjenester med efterfølgende arrangementer i sognegården eller i kirken.
  • Der er sogneaftner med sang, foredrag, fællesspisning året igennem.
  • Både forår og efterår afvikles onsdagscaféer, hvor det spises morgenmad sammen og nydes et foredrag eller en fortælling fra lokalområdet.
  • Hver torsdag kl 16.00-17.00 afvikles sangeftermiddage med fællessang fra salmebogen og højskolesangbogen – nye og gamle  krydret med viser. Lars Andersen står for sangeftermiddagene.

Man kan læse mere om kirkens tilbud under gudstjenester og Udflugter og arrangementer.